Reply to EU citizens’ campaign against import and transport of wildlife into Vietnam

David SASSOLI, EP President, meets with a Vietnamese delegation © European Union 2020 – Source : EP

The President of the European Parliament sometimes receives large numbers of identical messages on a given topic. The Citizens’ Enquiries Unit (AskEP) is asked to reply to these campaign messages. Replies to campaigns are also published on the EPRS blog.

The President of the European Parliament has received a large number of messages on the import and transport of wildlife into Vietnam.

You can find below, in English and Dutch, the reply sent to citizens who wrote to the President of the European Parliament on this matter.

Reply in English

On 12 February 2020, the European Parliament adopted a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Vietnam.

MEPs in the resolution welcome the provisions for cooperation on animal welfare, including technical assistance and capacity-building for the development of high animal welfare standards, and encourages the Parties to make full use of them’.

MEPs further ‘urge the Parties to develop an action plan for cooperation on animal welfare as soon as possible, including a programme for training, capacity-building and assistance in the framework of the agreement, with a view to safeguarding animal welfare at the time of killing and better protecting animals on farms and during transport in Vietnam’.

More information is available in the European Parliament press release on the EU-Vietnam free trade and investment protection deals.

Concerning cats and dogs specifically, the European Parliament also adopted a resolution on protecting the EU’s internal market and consumer rights against the negative implications of the illegal trade in companion animals on 12 February 2020. In the resolution, Members highlight ‘that Member States should ensure that staff at borders are adequately trained in the procedures and rules that apply to the importation of companion animals from listed and unlisted third countries and that they are enforcing these rules’.

More widely, you may find information of interest to you via the Delegation of the European Union to Vietnam.

Reply in Dutch

Op 12 februari 2020 heeft het Europees Parlement een niet-wetgevingsresolutie aangenomen over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam.

In deze resolutie stelt het Parlement dat het “ingenomen [is] met de bepalingen inzake samenwerking op het gebied van dierenwelzijn, met inbegrip van technische bijstand en capaciteitsopbouw voor de ontwikkeling van hoge dierenwelzijnsnormen, en de partijen [verzoekt] deze ten volle te benutten.”

Het Parlement dringt er voorts bij de partijen op aan “zo snel mogelijk een actieplan voor samenwerking op het gebied van dierenwelzijn te ontwikkelen, met inbegrip van een programma voor opleiding, capaciteitsopbouw en bijstand in het kader van de overeenkomst om het dierenwelzijn te waarborgen op het moment van het doden en dieren beter te beschermen op landbouwbedrijven en tijdens transport in Vietnam.”

Meer informatie is te vinden in het persbericht van het Europees Parlement over de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

Ten aanzien van katten en honden heeft het Europees Parlement op 12 februari 2020 ook een resolutie aangenomen over het beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren. In deze resolutie benadrukt het Parlement “dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het personeel bij grensovergangen voldoende geschoold is in de procedures en voorschriften voor de invoer van gezelschapsdieren uit derde landen die al dan niet op de lijst staan van landen waaruit invoer is toegestaan, en dat het deze voorschriften ook daadwerkelijk handhaaft.”

De Delegatie van de Europese Unie in Vietnam kan ook een interessante bron zijn voor verdere informatie.

Source Article from https://epthinktank.eu/2020/03/20/reply-to-eu-citizens-campaign-against-import-and-transport-of-wildlife-into-vietnam/