СЪБУДЕТЕ СЕ, БАНСКАЛИИ!

 

Град Банско е в навечерието на зимния сезон!Какво се случва, готови ли сме да посрещнем така очакваните елитни курортисти?Ние, от Единно Банско, се нагърбваме с трудната задача да поддържаме будна съвестта на гражданите и на общинската администрация. С нашия глас безотказно ще се стремим да Ви иннформираме за всички нередности и произволи, които до този момент се случват.

Време е нещата да се обърнат и да заработят за просперитета и добруването на всички жители на Банско, а те със гостоприемството си (с което исторически са свързвани) да посрещат гостите на града.

Ето  някои неща, на които  ще  се опитаме да дадем правилна интерпретация:

Като че ли вчера се случи унищожаването на „Центъра за работа с деца”. Това беше едно, меко казано, нелепо и грозно решение, така характерно за разрушителния характер на „Бъдеще за загробване на Банско” и послушно изпълнено от настоящия кмет.

Още по-грозно и гранично с  безумие е разбиването на малкия бизнес в подстъпите на долна станция на кабинковия лифт? Засега това се спира само до там, но дали скоро няма да превземе целия град??? Някой отчете ли, че това действие на общинска администрация ще довлече вероятно десетки изгубени дела, които са заведени от собствениците и наемателите на въпросните обекти? И никой очевидно не се замисля, че послушното разчистване на тези обекти ще доведе до последващо изплащане на обезщетения от загубени съдебни битки. Ние питаме с какъв морал кметът Икономов застава пред микрофона на журналистката Кети Тренчева от БНР, за да ни продава шменти капели? С очевида безпардонност се премълчават и замазват общоизвесни факти.

Цитираме: „…На два от обектите, съдът бил уважил жалбите”.

На “пръв поглед” това било негатив за тях като управа?! Къде остава фактът, че въпросните обекти вече са съборени с неподлежащ на коментар натиск и шантаж върху собствениците и наемателите. Сега, ще попитаме – не е ли редно, за да си изпере опетнената съвест,  г-н Икономов да нареди и събаряне и на обекта на язовира „Белизмата”. Нима той не е незаконен? Нали е с разрешително за ВТО.  Да, но той е на един богоизбран ползвател, а именно ГЕРБ !!! Или видоизменената наредба се изфабрикува  само за 2 – 3 имота, и то обърнете внимание -частни, и … още по-голямо внимание – около лифтовата станция !!!

Е, питаме тогава – на чий цар служи г-н Кмета ???

След като успяха  да нагнетят с действията си  огромно напрежение между частните собственици, наемодатели, концесионер и администрация (да припомним, че предложението за промяна на наредбата за преместваемите обекти дойде от Сдружението за загробване на Банско чрез Димитър Русков), управляващите не очакваха ответна реакция. Тяхната самовлюбеност толкова им попречи да отчитат факта, че не живеят изолирано в собствената си губерния, че все пак сме в Европа, че все пак е 21-ви век, че информацията тече със скоростта на светлината и то извън Банско, че има интернет, че хората не са слепи и глухи… Е, господа, самозабравихте се… Сега известен ли ви е фактът, че сезирането на европейската комисия, което вече е направено, може да спре финансирането от Европа за общината. Имате бюджет, който вече безславно катастрофира. В този ред на мисли изпитваме много сериозно обезпокоение, че администрацията ни води към катастрофа.

А сега да си припомним и казусът със „Синята зона”:

До сега никой не ни е отговорил на нито едно наше запитване относно финансовите резултати на общинското дружество „Общински паркинги Банско” ЕООД. Защо? Защото е на тотална загуба, а това е много неудобна истина. Защо – защото е част от схемата за източване на пари от бюджета, защото незаконно са прехвърляни пари от общината към ЮЛ регистрирано по Търговския закон, защото в Годишния Финансов Отчет, публикуван в Търговския регистър има отчетени десетки  хиляди лева за строителни дейности !?!

Уважаеми съграждани, някои от вас да е забелязал „Общински паркинги Банско” ЕООД да са извършвали строителни дейности ???  Ето една действаща схема за умишлени злоупотреби ! Това е  тежък конфликт на интереси, в които са нагазили нашите управници.

Трупат се загубите като декемврийски сняг. Загуби в резултат на некомпетентност и безотговорно управление. Казваме убедено това, защото в разговори със специалисти от други общини, както и със специалисти в бранша на европейското проектиране, ни се подсказва, че общината ни е загубила по европейски програми възможността да усвои 20 милиона евро.

За това трябва да се мисли компетентно, стратегически,макро-икономически, морално, интелигентно и отговорно. Трябва завинаги да загърбим  всякакви илюзии, схеми за източване на публични средства, самозаблудата, че живеем изолирано от държавата, от Европа и от света, такъв, какъвто е сега.

Хора, банскалии, събодете се от зимния си сън! Събудете се и се отръскайте от страховете си! Вие, ние сме част от един голям свят! Не си мислете че сме невидими.

Харчат се нашите пари, харчат се безотговорно и ни правят все по-бедни и все по-болни!

Източиха се под формата на:

-ремонт на кабинета на кмета;

-ремонт на кабинета на председателя на Общинския съвет;

-Ремонт на тротоарчета и офиси;

-Направа на вади с решетки по ул. „Пирин” и ул. „Стефан Караджа”.

-Хонорари на скъпо платени софийски адвокати, които водят делата срещу дребния бизнес в Банско

Заради алчността и егото на едни хора, които са си въобразили, че общината е тяхна собственост.

Ето, това е добър повод за протест, дори за искане на оставката на кмета, признак за зряло гражданско поведение.  Да потърсим отговорност от политиците, които се разпореждат с нашите пари безпардонно, да търсим отчет за тяхното харчене и да не гласуваме повече никога  за тях, след като веднъж са ни измамили.

А господата от сдружението “Бъдеще за Банско” да се опомнят своевременно и да вземат да разберат какво губят те и техните избиратели заради оглозганите от други кокали, презрително подхвърлени им от господарската трапеза.

Събудете се!!!

ЕДИННО БАНСКО

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

ДО

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БАНСКО

ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ

Уважаеми г-н Председател,

Сдружение с нестопанска цел „ЕДИННО БАНСКО” в процеса на изпълнение на функциите си по наблюдение на развитието на местната гражданска общност установи наличие на злоупотреба с власт и служебно положение от страна на местните власти – кмет на община и общински съвет във връзка с решения и действия по събаряне на временните търговски обекти с издадени надлежни разрешения за поставяне.

Считаме, че задаването на конкретен срок за действие на разрешенията за поставяне в Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско като административен акт не отговаря на правомерните юридически практики и не кореспондира с изпълнението на основната мисия на ръководството на общината – да работи в името и в интерес на гражданина. Мерките и дейностите на общинското ръководство в тази посока през последните две години доказват стремеж да бъдат защитавани интересите на конкретни икономически субекти, както и преследване на политически цели с цената на угнетяване на бизнес средата за развитие на местния предприемач.

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за промяна в Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско:

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Банско реши:

Отменя Решение № 350 от Протокол №18 от 06.13.2012 г. на Общински съвет – гр. Банско в частта му по т.1, пар.1 за създаване на Нова алинея 2 на чл.12 от Наредбата за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Банско и в частта му по т.1, пар.3, т. 1 и т. 2 за създаване на нови параграфи, параграф 8 и 9 от Преходните и заключителни Разпоредби на същата Наредба.

Мотиви:

Изменението на Наредбата за разполагане и премахване на преместваемите обекти в община Банско приета с Решение № 350 по протокол № 18 от 06.12.2012 г. досега показа проблеми от различно естество като:

Създаде силно напрежение между общината и дребния бизнес в Банско. Поради възможен субективизъм в сроковете ще продължи да създава напрежение с частни собственици и наематели.

Създава напрежение в жители на общината, работещи в преместваемите обекти и оставащи без работа и препитание след премахването им.

Влошава имиджа на Банско като място за инвестиции и работа.

Влошава авторитета на Банско в международен план поради възможността за изнасяне на дела извън страната.

Влошава политическия климат и ще поляризира настроенията до крайности преди изборите.

Създава прецедент за други подобни промени в установени наредби и отношения.

Срива доверието към концесионера и натрупва гняв в местното население, който в определен момент ще ескалира към него.

Интереса на цялата местна общност е да бъдат подпомагани субекти, които съграждат, а не да рушат, поради което считаме че отмяната на горното решение ще бъде действие за възстановяване на доверието на бизнеса към администрацията и ще подобри влошения климат в общината.

С уважение

Иван Пачеджиев

Председател на УС

 

 

 

 

Source Article from http://afera.bg/pozitsia/52975.html