И РПГ ПОДАДОХА СИГНАЛ СРЕЩУ БОЙКО БОРИСОВ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

СИГНАЛ ОТ: Николай Георгиев Цонев, представител на гражданско обединение „Движение за справедливост – РПГ” ОТНОСНО:

Извършени престъпления по чл.107 и чл.326 (1) от НК от лицето Бойко Методиев Борисов

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС, На 25 юни 2014г. лидерът на ПП ГЕРБ, народен представител в 42-то Народно събрание Бойко Методиев Борисов прави публично изказване, в което съзнателно заявява: „Да признават банкрута и да викат МВФ”.

Тези негови думи са отправени в коментар на същото лице относно банковия сектор и финансовата ситуация в България и са адресирани към действащото Правителство на Р.България. Изказването на Бойко Борисов е излъчено по националните телевизионни медии и е отразено от националните печатни издания.

В последвалите дни този коментар на Бойко Борисов е допълнен от други негови изказвания пред средствата за масово осведомяване, чрез които се внушава, че България е изпаднала в състояние на фалит и че е от остра необходимост българското правителство да изтегли 6 милиарда заем от Международния валутен фонд (МВФ). Чрез изказванията си и изпратените медийни послания, публичната личност Бойко Борисов злоупотреби със своето обществено положение, спомогна за разпространяването на неверни сигнали за несъществуващ срив на банковата система и създаде неоснователна паника у българското население и допълнителен натиск върху националния финансов сектор.

Според Наказателния кодекс: Чл. 107. Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения разстройва или подравя паричната и кредитната система като използува държавни учреждения и обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 326. Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.

Предвид горепосоченото, “Движение за справедливост – РПГ”, в качеството си на гражданско обединение, отправя настоящият сигнал за извършено престъпление от лидерът на ПП ГЕРБ и народен представител от 42-то Народно събрание Бойко Борисов и настоява да се извърши проверка за извършено престъпление по чл. 107 и чл. 326 от Наказателния Кодекс.

Дата: 30.06.2014г

Подпис: Николай Цонев. /представляващ “Движение за справедливост- РПГ

Source Article from http://afera.bg/reporter/64139.html